راهنمای نگارش

در راستای ارتقای کیفیت مجله و نمایه سازی در پایگاه های معتبر، از تاریخ 97/10/15 اضافه نمودن چکیده گسترده 1000 کلمه ای برای مقالات پذیرفته شده الزامیست.

شرایط پذیرش و چاپ مقاله:

 1. مقاله در مجله دیگری چاپ نشده باشد و در صورت ارایه در کنفرانس یا سمینار، محل ارایه و سایر اطلاعات آن به­ طور کامل ذکر شود.

 2. نویسنده مسئول باید  تعهدنامهای  (کلیک کنید) با امضای همه نویسندگان در سایت دفتر مجله علمی بارگذاری نماید و در آن متعهد شود که تا پایان داوری اسامی و ترتیب نویسندگان را تغییر نخواهد داد. همچنین ذکر نام 6-4 داور علمی جهت تسریع در روند داوری ضروری است.

 3.  در صورت تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان، رد مقاله از سوی سردبیر اعلام خواهد شد که عواقب ناشی از آن بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.

 4. رتبه علمی افراد، ایمیل آکادمیک نویسنده مسئول، آدرس و مشخصات کامل نویسنده مسئول در صفحه اول قید گردد.

 5. مسؤولیت علمی مقالهها بر عهده نویسندگان است. هر گونه اشکال در نگارش نام نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول است. پس از چاپ، مجله هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

 6. مقاله‎ها پس از بررسی مقدماتی توسط سردبیر در صورت صلاحدید برای داوران ارسال میشوند و هویت نویسنده و داوران مکتوم خواهد ماند. مجله در پذیرش یا رد و ویرایش مقالهها در هر مرحله از بررسی آزاد است. 
 7. چاپ مقاله مروری و کوتاه براساس نظر هیئت تحریریه خواهد بود. لازم به ذکر است نویسنده مسئول مقاله های مروری می­ بایست هیات علمی بوده و حداقل 3 اثر تحقیقی خود را در قسمت مراجع استناد نماید.

        تغییر نوع مقاله از پژوهشی به گزارش کوتاه براساس تصمیم گیری هیئت تحریریه خواهد بود.

      8.  فرمت نشریه (کلیک کنید) و قوانین کپی رایت (چاپ مجدد مقالههای این مجله در نشریههای دیگر ممنوع و استفاده از قسمتهایی از مقاله با ذکر مأخذ مجاز است) رعایت شود.

      9. چنانچه فرمت مقاله ارسالی مطابق با الگوی نشریه نباشد به نویسنده مسئول بازگشت خواهد یافت. براساس نوع مقاله ارسالی، فرمت مقاله مطابق دستورالعمل ذیل تهیه گردد:

تعداد مراجع

جدول و شکل

واژه­ های چکیده

کل واژه ­ها

فرم چکیده

نوع مقاله

حداکثر 35 

2 جدول و یک شکل

250 – 200 واژه

6000

ساختاری

پژوهشی

حداکثر 100 

250 – 200

8000-10000

غیرساختاری

مروری

حداکثر 20

1 جدول یا شکل

100-150

1800-3000

ساختاری

گزارش کوتاه

حداکثر 10

1 جدول یا شکل

100

1000-1500

غیرساختاری

موردی

ملاحظات اخلاقی:

 1. رعایت ملاحظات اخلاقی در مداخلههای انسانی و حیوانی، گمنام ماندن بیمار، مخدوش بودن چهره انسانی و حفظ اسرار پزشکی در مقاله مورد توجه قرار گیرد.

 2. ذکر شناسه کمیته اخلاق در پژوهش­ های علوم پزشکی مؤسسه مربوطه برای تمام مقاله ­ها و ثبت کارآزمایی­ های بالینی در سایت کارآزمایی بالینی ایران( (IRCT ضروری است.

 3. در مورد سایر مقاله ها، ضروری است کد اخلاق در مقاله ذکر و نامه آن در فایل پیوست قرار گیرد.

اعلام تعارض در منافع:

اگر تحقیق توسط ارگان، نهاد یا سازمان خاصی پشتیبانی شده یا از آن اعتبار مالی گرفته است ذکر نام نهاد یا سازمان الزامی است.

 جداول و نمودارها:

 1. تعداد جدولها و نمودارها براساس نوع مقاله ­های ذکر شده، استفاده و نمودارها با نرمافزارهای Word 2007 یا Powerpoint 2007  تهیه شوند.

 2. نمودارها و جدولها با ذکر شماره و عنوان کامل به زبان فارسی در بخش یافتهها و پس از محل ارجاع رسم شوند.

 3. شکلها و نمودارها واضح و به زبان فارسی باشند و پس از محل ارجاع در یافته ها قرار گیرند. کیفیت اشکال با رزولوشن dpi 300 تهیه گردد.

  مراجع:

 1. تمام مراجع به زبان انگلیسی و براساس سیستم ونکور به ­صورت پیدرپی باشند و براساس استفاده در متن شمارهگذاری و شماره مربوطه در متن مقاله قید شود. نام مجله ­ها باید به­ صورت اختصار (مطابق الگوی Pubmed ) باشد.

    2.  در ذکر مراجع از الگوی زیر استفاده فرمایید:

 •   مجله:  نام‌خانوادگی حرف اول‌نام نویسنده [نام نویسندگان تا شش نفر قید و بقیه به صورت «و همکاران» آورده شود]. عنوان‌مقاله. عنوان‌اختصاری مجله سال‌نشر ماه‌نشر؛ جلد(شماره): صفحهها.
 •   کتاب:  نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده. عنوانکتاب. نام، نام خانوادگی مترجم. ویرایش. محل نشر: ناشر؛ سال نشر. صفحهها(جلد).

لینک دسترسی به نمونه تهیه مراجع.


View: 24953 Time(s)   |   Print: 1583 Time(s)   |   Email: 134 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Inflammatory Disease

Designed & Developed by : Yektaweb