شناسنامه مجله

مجله بیماری های التهابی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله بیماری های التهابی نشریه ‎ای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‎ مندان رشته‎ های علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه‎ها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار می‎یابد.

عنوان نشریه: مجله بیماری های التهابی ( دو ماهنامه)

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مدیر مسؤول: دکتر حمیدرضا جوادی

سردبیر: دکتر مرجان نصیری اصل

مدیر داخلی/ دبیر اجرایی: دکتر علیرضا فراست

ویراستاران: دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر یزدان نادری، دکتر پیمان حیدریان، دکتر علیرضا فراست، دکتر حسین پیری، دکتر لیلی یکه فلاح، دکتر زهرا اسداللهی، دکتر فریبا ظفری، دکتر مصیب رستمیان، دکتر امیررضا جوادی، دکتر سمیرا دودانگه، عاطفه خشکچالی

دبیرخانه: مهشید کلانتری

سایت مجله: http://journal.qums.ac.ir 

دسترسی اختصاصی: www.magiran.com/qums

نشانی الکترونیک: jresearchdptqums.ac.ir

چکیده و متن کامل تمام مقاله های این مجله از طریق سایت مجله به صورت رایگان قابل دسترسی است.

نشانی دفتر مجله: قزوین، چهارراه ولیعصر، کوچه مودت، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله علمی. تلفکس ۳۳۳۵۷۰۳۶-۰۲۸ داخلی ۲۶۶۳

مقاله های این مجله در سایت های  SIS, ROAD, Barakatkns,Ulrichesweb, Iran Medex, Emro, SID, ISC, Doaj, Google scholar, RICeST, Magiran, Drji , Index Copernicus نمایه شده است.


View: 23111 Time(s)   |   Print: 1910 Time(s)   |   Email: 147 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Inflammatory Disease

Designed & Developed by : Yektaweb