مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر مجله:

قزوین، چهارراه ولیعصر، کوچه مودت، معاونت پژوهش و فناوری، دفترمجله علمی

تلفکس: 33357036-028

http://journal.qums.ac.ir

Email: jresearchdptqums.ac.ir

ناشر:‌ نگاه‌مشرق‌میانه

وب‌سایت ناشر: www.nirp.ir

تلفن ناشر: 02186036497، 02186037228

ایمیل ناشر: infonirp.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.54.21.fa
برگشت به اصل مطلب