مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   

   دکتر مرجان نصیری اصل
   استاد فارماکولوژی، دانشکده پزشکی
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

   ایمیل: marjannassiriaslm@gmail.com

   دکتر حمیدرضا جوادی
   دانشیار قلب و عروق، دانشکده پزشکی
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: javadi.hr@gmail.com   دکتر محمدرضا اشراقیان
   استاد اپیدمیولوژی
   دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
   ایمیل: eshraghianmr@yahoo.com

   دکتر سعید آصف زاده
   استاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

   ایمیل: sasefzadeh@yahoo.com 

   دکتر محمد مهدی امام جمعه
   دانشیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکه بهداشت 
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: m_emamjomeh@yahoo.com

   دکتر سید محمد تقی منصوری
   استادیار گروه بیهوشی
   دانشگاه امرو امریکا
   ایمیل:mansouri_st@yahoo.com 

   دکتر امیر پاکپور
   
دانشیار آموزش بهداشت
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: pakpour_amir@yahoo.com

   دکتر پرویز پدیسار 
   دانشیار ارتودنسی، دانشکده دندان پزشکی 
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: ppadisar@qums.ac.ir 

   دکتر امیر پیمانی
   دانشیار میکروب شناسی 
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: a.peymani@gmail.com


   دکتر مریم تفنگچی ها
   دانشیار رادیولوژی دهان و دندان، دانشکده دندان پزشکی 
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: Mt_tofangchiha@yahoo.com

   دکتر شبنم جلیل القدر
   
دانشیار بیماری های کودکان
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: shabnam_jalilolgadr@yahoo.com


   دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی 
   دانشیار بیماری های گوارش، دانشکده پزشک
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: ahmohammadi@qums.ac.ir
   دکتر لیلا درگاهی
   
دانشیار مرکز اعصاب
   دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
   ایمیل: l.dargahi@sbmu.ac.ir


   دکتر فهیمه رمضانی‎تهرانی
   استاد زنان و مامایی
   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
   ایمیل: ramezani@endocrine.ac.ir


 

                                دکتر سپیده ساروخانی 
                            دکترای اپیدمیولوژی
                           مرکز سلامت تگزاس، هوستون، آمریکا
                           ایمیل: saroukhani.s.md@gmail.com

  

                                دکتر سینا عبدالله زاده
                            
استادیار مغز و اعصاب
                            دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
                             ایمیل: si.abdollahzadeh@qums.ac.ir 
 


 

   دکتر امیر ضیایی 
   
استاد غدد و متابولیسم
   دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
   ایمیل:
aziaee1963@yahoo.com

   دکتر ساعده عطار باشی مقدم
   استادیار پاتولوژی دهان، فک و صورت
   دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
   ایمیل: dr.atarbashi@gmail.com

   دکتر عباس علامی 
   دانشیار بیماری های عفونی
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: allami@qums.ac.ir

   دکتر سعید قوامی 
   استادیار بیوشیمی بالینی
   دانشگاه منیتوبا، کانادا
   ایمیل: saeid.ghavami@gmail.com

   دکتر رویا کلیشادی 
   استاد بیماری های کودکان
   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
   ایمیل: kelishadi@med.mui.ac.ir


   

   دکتر سارا کوشا 
   استادیار پروتز، دانشکده دندان پزشکی
   دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
   ایمیل: koosha_sa2003@yahoo.com


   دکتر رفعت محبی فر 
   دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: manage.univ@gmail.com

   دکتر اصغر محمدپور اصل 
   دانشیار اپیدمیولوژی
   دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
   ایمیل: ampoorasl@gmail.com 

  
   دکتر فریده موحد
   
دانشیار زنان و زایمان
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: fmovahed@qums.ac.ir

   دکتر ابوالفضل موفق
   استاد ژنتیک
   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
   ایمیل: movafagh_a@yahoo.com

   دکتر نوید محمدی
   
دانشیار پزشکی اجتماعی
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: nvmohammadi@qums.ac.ir


   دکتر منوچهر مهرام 
   استاد بیماری های کودکان
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
   ایمیل: mmahram@qums.ac.ir
                                        دکتر ابوالفضل مهیار 
                                   استاد بیماری های کودکان
                                   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
                                    ایمیل: amahyar@qums.ac.ir 
   دکتر یزدان میرزانژاد 
   دانشیار بیماری های عفونی
   دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا
   ایمیل: dr.mirzanejad@shaw.ca

   دکتر مهتاب نوری 
   دانشیار ارتودنسی
   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
   ایمیل: mnouri76@gmail.com  

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب