مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- درباره نشریه
شناسنامه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه‎ای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‎مندان رشته‎های علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه‎ها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار می‎یابد.

عنوان نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( دو ماهنامه)

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مدیر مسؤول: دکتر حمیدرضا جوادی

سردبیر: دکتر مرجان نصیری اصل

دبیر اجرایی: دکتر یزدان نادری

مدیر داخلی: دکتر علیرضا فراست

ویراستاران: دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر یزدان نادری، دکتر پیمان حیدریان، دکتر علیرضا فراست، دکتر حسین پیری، دکتر لیلی یکه فلاح، دکتر زهرا اسداللهی، عاطفه خشکچالی

دبیرخانه: مهشید کلانتری

سایت مجله: http://journal.qums.ac.ir 

دسترسی اختصاصی: www.magiran.com/qums

نشانی الکترونیک: jresearchdptqums.ac.ir

چکیده و متن کامل تمام مقاله های این مجله از طریق سایت مجله به صورت رایگان قابل دسترسی است.

نشانی دفتر مجله: قزوین، چهارراه ولیعصر، کوچه مودت، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله علمی. تلفکس ۳۳۳۵۷۰۳۶-۰۲۸ داخلی ۲۶۶۳

مقاله های این مجله در سایت های  SIS, ROAD, Barakatkns,Ulrichesweb, Iran Medex, Emro, SID, ISC, Doaj, Google scholar, RICeST, Magiran, Drji نمایه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.39.33.fa
برگشت به اصل مطلب