مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- زمینه ها و موضوعات
زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/3 | 
زمینه ها و موضوعات مورد پذیرش مجله:
  1. قلب
  2. پزشکی اورژانس
  3. بیماری های غدد و دیابت
  4. طب اطفال و سالمندی
  5. سلامت زنان
  6. فارماکولوژی و سم شناسی
  7. بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.126.105.fa
برگشت به اصل مطلب