مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- تاریخچه مجله
تاریخچه مجله علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/26 | 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1376 توسط معاونت پژوهشی این دانشگاه راه اندازی گردید. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.115.91.fa
برگشت به اصل مطلب