آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 136 | پذیرفته شده: 9 | رد شده: 53 | نرخ پذیرش: 0.07 | نرخ عدم پذیرش: 0.39
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 240 | پذیرفته شده: 29 | رد شده: 105 | نرخ پذیرش: 0.12 | نرخ عدم پذیرش: 0.44
آمار کل مقالات: دریافت شده: 2660 | پذیرفته شده: 1300 | رد شده: 813 | نرخ پذیرش: 0.49 | نرخ عدم پذیرش: 0.31

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 332 190
مقالات دارای دو نویسنده: 596 324
مقالات دارای سه نویسنده: 714 323
مقالات دارای چهار نویسنده: 509 235
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 449 226

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1303 618 354
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 212 107 47
دانشگاه علوم پزشکی تهران 186 115 48
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 141 80 24
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 114 70 36
دانشگاه علوم پزشکی ایران 107 58 20
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 97 49 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان 88 38 9
دانشگاه تربیت مدرس 72 42 20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 62 26 8
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 60 31 7
دانشگاه تبریز 58 28 9
دانشگاه شیراز 56 23 6
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 50 19 4
دانشگاه تهران 49 31 5
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 47 29 13
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 45 28 10
دانشگاه علوم پزشکی بابل 44 24 16
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 44 23 6
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 44 18 2
دانشگاه خوارزمی 43 20 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 36 21 9
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 35 25 12
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 35 20 7
دانشگاه شهید بهشتی 34 25 7
دانشگاه بین المللی امام خمینی 33 21 8
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 32 15 3
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 31 18 5
دانشگاه علوم پزشکی اراک 31 19 8
دانشگاه گیلان 29 17 3
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 28 11 5
دانشگاه شاهد 26 13 4
دانشگاه علوم پزشکی قم 26 12 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 25 17 8
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 24 15 6
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 21 12 3
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 21 13 3
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 21 8 5
دانشگاه لرستان 20 10 2
دانشگاه پیام نور تهران 20 15 4
دانشگاه سمنان 19 10 0
انستیتو پاستور ایران 17 6 4
دانشگاه اصفهان 16 5 0
دانشگاه پیام نور 16 11 0
دانشگاه شهید چمران 16 9 0
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15 12 5
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 15 8 4
دانشگاه آزاد اسلامی 14 9 0
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 6 2
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 13 6 1

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۶/۲۰

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb