آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 92 | پذیرفته شده: 15 | رد شده: 38 | نرخ پذیرش: 0.16 | نرخ عدم پذیرش: 0.41
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 207 | پذیرفته شده: 43 | رد شده: 98 | نرخ پذیرش: 0.21 | نرخ عدم پذیرش: 0.47
آمار کل مقالات: دریافت شده: 2800 | پذیرفته شده: 1356 | رد شده: 890 | نرخ پذیرش: 0.48 | نرخ عدم پذیرش: 0.32

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 353 192
مقالات دارای دو نویسنده: 623 335
مقالات دارای سه نویسنده: 758 335
مقالات دارای چهار نویسنده: 542 257
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 464 235

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1398 655 380
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 219 111 51
دانشگاه علوم پزشکی تهران 198 122 54
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 154 85 26
دانشگاه علوم پزشکی ایران 116 62 23
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 114 70 37
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 97 49 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان 88 38 10
دانشگاه تربیت مدرس 75 45 21
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 73 37 7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 67 28 8
دانشگاه تبریز 61 29 10
دانشگاه شیراز 58 24 7
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 50 19 4
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 50 30 12
دانشگاه تهران 49 31 5
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 47 29 13
دانشگاه خوارزمی 46 23 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 44 24 7
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 44 18 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 44 24 16
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 37 22 10
دانشگاه گیلان 36 21 4
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 35 25 12
دانشگاه بین المللی امام خمینی 35 22 8
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 35 20 8
دانشگاه شهید بهشتی 34 25 8
دانشگاه علوم پزشکی اراک 32 20 8
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 32 15 3
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 30 17 4
دانشگاه شاهد 29 15 5
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 28 11 5
دانشگاه سمنان 27 13 2
دانشگاه علوم پزشکی قم 26 12 3
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 25 16 7
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 25 15 5
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 25 17 8
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 22 9 5
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 21 12 3
دانشگاه پیام نور تهران 20 15 4
دانشگاه لرستان 20 10 2
دانشگاه علامه طباطبایی 19 12 4
دانشگاه پیام نور 19 13 0
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 18 13 5
انستیتو پاستور ایران 17 6 4
دانشگاه شهید چمران 16 9 1
دانشگاه اصفهان 16 5 0
دانشگاه سیستان و بلوچستان 15 7 1
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 15 7 2
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 15 8 4

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۳/۲۱

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb