آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 114 | پذیرفته شده: 11 | رد شده: 50 | نرخ پذیرش: 0.1 | نرخ عدم پذیرش: 0.44
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 244 | پذیرفته شده: 38 | رد شده: 113 | نرخ پذیرش: 0.16 | نرخ عدم پذیرش: 0.46
آمار کل مقالات: دریافت شده: 2703 | پذیرفته شده: 1315 | رد شده: 838 | نرخ پذیرش: 0.49 | نرخ عدم پذیرش: 0.31

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 338 190
مقالات دارای دو نویسنده: 607 329
مقالات دارای سه نویسنده: 727 326
مقالات دارای چهار نویسنده: 518 240
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 453 228

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1324 628 362
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 212 107 48
دانشگاه علوم پزشکی تهران 191 118 49
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 141 80 24
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 114 70 36
دانشگاه علوم پزشکی ایران 111 59 22
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 97 49 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان 88 38 9
دانشگاه تربیت مدرس 73 43 21
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 62 26 8
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 60 31 7
دانشگاه تبریز 58 28 9
دانشگاه شیراز 56 23 6
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 50 19 4
دانشگاه تهران 49 31 5
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 48 29 11
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 47 29 13
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 44 18 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 44 24 16
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 44 23 8
دانشگاه خوارزمی 43 20 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 37 22 9
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 35 20 8
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 35 25 12
دانشگاه بین المللی امام خمینی 35 22 8
دانشگاه شهید بهشتی 34 25 7
دانشگاه گیلان 32 18 3
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 32 15 3
دانشگاه علوم پزشکی اراک 31 19 8
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 30 17 4
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 28 11 5
دانشگاه شاهد 28 14 5
دانشگاه علوم پزشکی قم 26 12 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 25 17 8
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 25 16 7
دانشگاه سمنان 22 11 1
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 22 9 5
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 21 13 3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 21 12 3
دانشگاه پیام نور تهران 20 15 4
دانشگاه لرستان 20 10 2
انستیتو پاستور ایران 17 6 4
دانشگاه علامه طباطبایی 17 10 1
دانشگاه شهید چمران 16 9 1
دانشگاه پیام نور 16 11 0
دانشگاه اصفهان 16 5 0
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15 12 5
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 15 8 4
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 6 2
دانشگاه آزاد اسلامی 14 9 0

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۰

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb