آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 92 | پذیرفته شده: 8 | رد شده: 41 | نرخ پذیرش: 0.09 | نرخ عدم پذیرش: 0.45
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 227 | پذیرفته شده: 43 | رد شده: 102 | نرخ پذیرش: 0.19 | نرخ عدم پذیرش: 0.45
آمار کل مقالات: دریافت شده: 2751 | پذیرفته شده: 1338 | رد شده: 864 | نرخ پذیرش: 0.49 | نرخ عدم پذیرش: 0.31

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 344 191
مقالات دارای دو نویسنده: 614 331
مقالات دارای سه نویسنده: 740 331
مقالات دارای چهار نویسنده: 533 250
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 460 233

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1367 644 371
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 217 109 49
دانشگاه علوم پزشکی تهران 192 119 52
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 145 82 26
دانشگاه علوم پزشکی ایران 114 60 23
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 114 70 37
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 97 49 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان 88 38 10
دانشگاه تربیت مدرس 74 44 21
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 66 27 8
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 61 32 7
دانشگاه تبریز 61 29 9
دانشگاه شیراز 56 23 7
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 50 19 4
دانشگاه تهران 49 31 5
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 48 29 12
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 47 29 13
دانشگاه خوارزمی 46 23 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 46 25 8
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 44 18 2
دانشگاه علوم پزشکی بابل 44 24 16
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 37 22 10
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 35 20 8
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 35 25 12
دانشگاه گیلان 35 20 3
دانشگاه بین المللی امام خمینی 35 22 8
دانشگاه شهید بهشتی 34 25 8
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 32 15 3
دانشگاه علوم پزشکی اراک 31 19 8
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 30 17 4
دانشگاه شاهد 29 15 5
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 28 11 5
دانشگاه علوم پزشکی قم 26 12 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 25 17 8
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 25 16 7
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 22 9 5
دانشگاه سمنان 22 11 1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 21 13 3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 21 12 3
دانشگاه پیام نور تهران 20 15 4
دانشگاه لرستان 20 10 2
دانشگاه پیام نور 18 12 0
دانشگاه علامه طباطبایی 17 10 2
انستیتو پاستور ایران 17 6 4
دانشگاه شهید چمران 16 9 1
دانشگاه اصفهان 16 5 0
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15 12 5
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 15 7 2
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 15 8 4
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 6 2

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb