دوره 13، شماره 4 - ( زمستان 1388 )                   جلد 13 شماره 4 صفحات 36-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، Email: rammir277@yahoo.com
چکیده:   (9401 مشاهده)
زمینه: مدرسه محیطی برای شکوفایی استعداد دانش آموزان است، اما بی توجهی به عوامل ارگونومی، سلامتی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را در بزرگ سالی با ناراحتی مواجه می کند. هدف: این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین شرایط ارگونومیکی و محیطی کلاس های درس با احساس درد در دانش آموزان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 442 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی (6 تا 11 ساله) شهر زاهدان در سال 1386 به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. نوع، وزن و روش حمل کیف، وزن بدن و احساس درد در اعضای مختلف بدن آنها در پرسش نامه ثبت شدند. این متغیرها با استفاده از متر نواری، ترازو، فتومتر، صداسنج و پرسش نامه ارزیابی شد و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: وزن کیف و محتویات داخل آن در %68/30 دانش آموزان بیش از %10 وزن خود آنها بود. %3/59 دانش آموزان کیف را با پشت خود حمل می کردند. %5/83 دانش آموزان از کوله پشتی و بقیه از انواع دیگر کیف ها استفاده می کردند. %9/36 دانش آموزان از درد شانه، %7/26 از درد زانو و %8/20 از درد پشت شکایت داشتند. رابطه معنی داری بین روش حمل کیف و درد شانه، مچ دست و قسمت تحتانی و فوقانی پشت مشاهده نشد. ولی بین نوع کیف مورد استفاده با درد مچ دست ارتباط معنی داری مشاهده شد(039/0p=). نتیجه گیری: آموزش و توجه به اصول ارگونومی در طراحی کلاس ها، نوع و وزن کیف دانش آموزان ضرورت دارد. اگرچه تأثیر عوامل فوق در درد اعضای بدن در کوتاه مدت محسوس نیست، ولی در درازمدت تأثیر نامطلوبی خواهد داشت.
متن کامل [PDF 127 kb]   (2338 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی بهداشت حرفه ای