دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1385 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 32-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، lalooha.yahoo.com
چکیده:   (7549 مشاهده)
¯ چکیده زمینه : زایمان زودرس یکی از عوارض بارداری است که در 7 درصد بارداری‌ها مشاهده میشود. هدف : مطالعه به منظور تعیین تغییرات آلکالن‌فسفاتاز و آلفافیتوپروتئین به عنوان شاخص پیش‌گوییکننده زایمان زودرس انجام شد. مواد و روشها : این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1383 بر روی210 بیمار در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد. گروه مورد 70 نفر از مادران مبتلا به زایمان زودرس 28 تا 37 هفته بارداری بودند. گروه شاهد اول 70 خانم با همان سن بارداری بدون علائم زایمانی بودند که تا هفته 37 بارداری پی‌گیری شدند. گروه شاهد دوم از 70 خانم بستری که زایمان به موقع داشتند برای بررسی تأثیر فرآیند زایمان بر روی آلفافیتوپروتئین و آلکالن فسفاتاز سرم مادر انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و با آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها : میانگین سطح آلفافیتوپروتئین در گروه مورد 6/167، در گروه شاهد 5/77 و در گروه زایمان به موقع 5/70 واحد بر میلیلیتر و اختلاف بین گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنیدار بود(05/0p<)، ولی بین دو گروه شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت. میانگین سطح آلکالن‌فسفاتاز در گروه مورد 320، در گروه شاهد اول 1/284 و در گروه شاهد دوم 1/280 واحد بر میلیلیتر بود که بین سه گروه اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت. نتیجه‌گیری : در زایمان زودرس سطوح افزایش یافته آلفافیتوپروتئین در سرم مادر وجود دارد، ولی تغییرات آلکالن‌فسفاتاز دیده نمیشود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زنان و زایمان