دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1388 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 34-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، Email: Ghafarifateme@yahoo.com
چکیده:   (9693 مشاهده)
زمینه: خستگی یکی از شایع ترین و ناراحت کننده ترین عوارض سرطان و درمان های مربوط به آن است که می تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات عدیده ای را در پی داشته باشد. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط خستگی ناشی از آنمی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی تمام بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر که دارای هموگلوبین کم تر از 12 گرم بر دسی لیتر بودند (84 نفر) انجام شد. برای سنجش میزان خستگی ناشی از آنمی از پرسش نامه FACT-AN و برای سنجش کیفیت زندگی از پرسش نامه FACT-G استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: اکثر افراد (%8/67) از خستگی در سطح متوسط رنج می بردند و %5/46 از کیفیت زندگی تا حدودی مطلوب برخوردار بودند. بین خستگی ناشی از آنمی و کیفیت زندگی رابطه معنی دار آماری وجود داشت (024/0>p). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها توصیه می شود اعضای گروه درمانی، به ویژه پرستاران، آنمی را در بیماران سرطانی تشخیص دهند و خستگی ناشی از آن را تدابیر مراقبتی خاص رفع نمایند و کیفیت زندگی بیماران را به عنوان یک شاخص بسیار مهم سلامتی ارتقاء بخشند.
متن کامل [PDF 149 kb]   (1525 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری