دوره 7، شماره 5 - ( زمستان 1382 )                   جلد 7 شماره 5 صفحات 21-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (8773 مشاهده)
زمینه: گلودرد و سرفه از عوارض شایع و ناخوشایند بعد از بی هوشی عمومی هستند. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر بتامتازون موضعی بر کاهش گلودرد و سرفه به دنبال بی هوشی عمومی انجام شد. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی از سال 1378 لغایت 1379 در بیمارستان کوثر قزوین بر روی دو گروه 30 نفره از بیماران که داوطلب عمل جراحی الکتیو بودند, انجام شد. بیماران در شرایط یکسان تحت بی هوشی عمومی قرار گرفتند. در گروه مورد از لوله تراشه های آغشته به 3 سی سی ژل بتامتازون 05/0 درصد و در گروه شاهد از لوله تراشه های بدون ژل استفاده شد. بیماران دو گروه تا 24 ساعت بعد از عمل از نظر میزان بروز گلودرد و سرفه مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: طی 24 ساعت اول پس از عمل جراحی, 3/13 درصد بیماران گروه بتامتازون و 40 درصد بیماران گروه شاهد گلودرد داشتند که اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود داشت (05/0P<). 10 درصد بیماران گروه بتامتازون و 20 درصد بیماران گروه شاهد از سرفه شکایت داشتند که اختلاف بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری: استفاده از لوله تراشه های آغشته به ژل بتامتازون به میزان قابل توجهی از بروز گلودرد بعد از عمل می کاهد, ولی بر میزان بروز سرفه تاءثیر قابل توجهی ندارد.
متن کامل [PDF 145 kb]   (2140 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیهوشی