دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1384 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 53-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، Email: yaghmaeim@yahoo.com
چکیده:   (7585 مشاهده)
¯ چکیده ‍ زمینه : هایپرامزیس گراویداروم یکی از عوارض جدی حاملگی است که می تواند سبب اختلال سلامت مادر و جنین شود. هدف : مطالعه به منظورتعیین ارتباط آنتی بادی ضد هلیکو باکتر پیلوری با بیماری هایپرامزیس گراویداروم انجام شد. مواد و روشها : در این مطالعه مورد- شاهدی که در سال 1381 در بیمارستان قدس زاهدان انجام شد، 40 زن مبتلا به هایپرامزیس گراویداروم از نظر وجود و تیتر آنتیبادی ضد هلیکوباکتر پیلوری با40 زن حامله طبیعی که از نظر سن، سن حاملگی، تعداد زایمان و وزن همسان بودند، مقایسه شدند. IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری به روش الیزا بررسی شد. دادهها با آزمونهای آماری مجذور کای و تی تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها : IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری در سرم 34 نفر از مبتلایان به هایپرامزیس گراویداروم(%85) و 21 نفر از گروه شاهد (% 5/52 ) مثبت و این اختلاف از نظر آماری معنیدار بود(002/0=p). میانگین عیار آنتیبادی در گروه مورد 13/38±66/42 و در گروه شاهد 34/22±70/21 واحد بینالمللی در میلیلیتر بود و اختلاف دو گروه از این نظر معنیدار بود(0026/0=p). نتیجهگیری : با توجه به یافتهها، بین هایپرامزیس گراویداروم با مثبت بودن و عیار آنتیبادی ضد هلیکوباکتر پیلوری ارتباط معنیدار وجود دارد.
متن کامل [PDF 155 kb]   (1440 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زنان و زایمان