دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1384 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 99-103 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، Email: Fazlollaha@yahoo.com
چکیده:   (7784 مشاهده)
¯چکیده زمینه : درد قفسه سینه به عنوان علامت هشدار دهنده ایسکمی قلبی تلقی میشود و عدم رعایت مراقبت در این بیماران به درد مکرر، عود و بستری شدن مجدد منجر میشود. هدف : مطالعه به منظور تعیین تأثیر الگوی مشاوره مراقبت پیگیر بر چگونگی درد قفسه سینه و بستری شدن مجدد مبتلایان به اختلال عروق کرونر انجام شد. مواد و روشها : در این کارآزمایی بالینی که در سال1380 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام شد، از پرسشنامه دموگرافیک، فهرست خود سنجی و کنترلی استفاده شد. این ابزارها در سه مرحله قبل، حین و بعد از پژوهش بر روی 70 بیمار به کار رفت که با روش تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. طبق برآورد انجام شده الگوی مشاوره مراقبت پیگیر در گروه آزمون در طول شش ماه به کار گرفته شد و برای گروه شاهد روند جاری درمان و مراقبت اجرا شد. یافتهها : میانگین دفعات بستری قبل از مطالعه (طی شش ماه ) 51/0 بود که پس از مداخله در نمونههای گروه آزمون به 11/0 تنزل یافت و در گروه شاهد این میزان قبل از مطالعه 57/0 و پس از مطالعه 34/0 بود. آزمون آماری تی مستقل نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بود(03/0p<). میانگین دفعات درد قفسه سینه (درد کرونری) در گروه آزمون، 5 بار در طول مطالعه و در گروه شاهد 8 بار بود، آزمون آماری تی مستقل و آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر دفعات درد قفسه سینه در طول مطالعه نشان داد(001/0p<). نتیجهگیری : با توجه به یافتهها، به کارگیری الگوی مشاوره مراقبت پیگیر به طور چشمگیری بر روند و دفعات درد قفسه سینه و عود مجدد بیماری مؤثر بوده است.
متن کامل [PDF 153 kb]   (2097 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: قلب و عروق