دوره 22، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 22 شماره 6 صفحات 178-189 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/JQUMS.22.6.178


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
2- گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. ، stalepasand@semnan.ac.ir
چکیده:   (1497 مشاهده)
زمینه بهبود حافظه از و‌یژگی‌های درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی است. 
هدف مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه مکمل‌های غذایی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی انجام شد.
مواد و روش‌ها این پژوهش به صورت آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل مدارس ابتدایی دخترانه تهران بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، چهار مدرسه انتخاب شد. ۶۶ کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی شناسایی شدند که ۵۲ نفر از آن‌ها بر حسب شرایط ورود به پژوهش، در چهار گروه ۱۳‌نفره (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. به منظور تشخیص اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی از پرسش‌نامه اسنپ-۴ و مصاحبه بالینی و برای کنترل هوش از آزمون ریون استفاده شد. شرکت‌کنندگان از نظر سن، هوش و شدت علائم اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی همتاسازی شدند. گروه اول با استفاده از نرم‌افزار کاپیتان لاگ ۲۲ جلسه آموزش شناختی مبتنی بر رایانه دریافت کردند. گروه دوم مکمل‌های روی، ویتامین B۶ و اُمگا۳ دریافت و گروه سوم ابتدا مکمل‌های غذایی، و سپس ۱۵ جلسه آموزش شناختی مبتنی بر رایانه دریافت کردند (هر گروه ۴ ماه). داده‌ها با کمک آزمون اِن‌بک جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری تحلیل شدند. 
یافته‌ها هر سه گروه آزمایش در بهبود حافظه کاری نسبت به گروه کنترل پیشرفت معناداری داشتند، اما بین گروه‌های آزمایش تفاوت معناداری دیده نشد. پایداری اثر مداخلات در شرایط پیگیری معنادار بود. اندازه اثر به ترتیب نشان می دهد ۴۳ و ۶۶ درصد از تفاوت گروه‌ها در مرحله پس‌آزمون از نظر دقت و سرعت واکنش مربوطه به اثرات مداخلات درمانی در گروه‌های آزمایشی است (P<۰/۰۰۱).
نتیجه‌گیری بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه و مصرف مکمل‌های غذایی می‌تواند به بهبود حافظه کاری در کودکان اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی منجر شود.
متن کامل [PDF 4915 kb]   (792 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (659 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی