دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1384 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 3-7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، Email: GH_Naderi@crc.mui.ac.ir
چکیده:   (11129 مشاهده)
¯چکیده زمینه : مطالعههای مشاهده‌ای و تجربی نشان می‌دهند مراجعه به ‌دلیل مشکلات قلبی- عروقی به‌ خصوص سکته قلبی به بیمارستان‌ها در بین معتادان به تریاک بیشتر است. هدف : مطالعه به منظور تعیین و مقایسه سطح پلاسمایی CRP ، فاکتور هفت، فیبرینوژن و پلاکت، فشار خون سیستولی و دیاستولی در افراد سیگاری و سیگاری معتاد به تریاک انجام شد. مواد و روش‌ها : این مطالعه مورد- شاهدی در سال1381 در اصفهان انجام شد. 70 مرد در محدوده سنی 25 تا 55 سال (35 نفر سیگاری و معتاد به تریاک برای حداقل سه سال به‌عنوان مورد و 35 نفر فرد سیگاری به‌عنوان شاهد) انتخاب شدند و سطح خونی فاکتور هفت، فیبرینوژن، پلاکت،CRP کمی، فشار خون سیستولی و دیاستولی آنها اندازه‌گیری شد. دادهها با آزمونهای آماری t و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها : سطح خونی فاکتور هفت در افراد مورد نسبت به شاهد به‌طور معنی‌داری بالاتر بود. سطح خونی فیبرینوژن در گروه مورد نسبت به شاهد کمتر ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. سطح پلاکت در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. سطح CRP کمی در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌داری داشت. فشارخون سیستولی و دیاستولی در گروه مورد نسبت به شاهد کمتر و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود(05/0p<). نتیجه‌گیری : با توجه به یافتهها اعتیاد به تریاک بر سطح عوامل خونی از جمله فاکتور هفت و فیبرینوژن و همچنین بر فشارخون تأثیر می‌گذارد و شاید یکی از علل افزایش سکته حاد قلبی در این افراد افزایش چشم‌گیر فاکتور انعقادی هفت باشد.
متن کامل [PDF 158 kb]   (1792 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوشیمی