دوره 22، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 22 شماره 4 صفحات 63-73 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hakak S M, Kakavand A R, Javadi H R. The mediating role of emotion regulation between childhood-adolescence socioeconomic status and cardiovascular diseases in middle age: Path analysis. J Qazvin Univ Med Sci. 2018; 22 (4) :63-73
URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2634-fa.html
حکاک منصوره، کاکاوند علیرضا، جوادی حمیدرضا. نقش میانجی تنظیم هیجان در وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی و ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی در میانسالی: تحلیل مسیر . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1397; 22 (4) :63-73

URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2634-fa.html


1- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران ، s.m.hakak.21@gmail.com
2- گروه روان شناسی عمومی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
3- گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (2357 مشاهده)
زمینه: سازمان بهداشت جهانی کنترل ابتلا به بیماری­ های قلبی-عروقی را جزو اولویت ­های بهداشتی کشورهای در حال توسعه می­ داند. دوره زندگی رویکردی زیستی-روانی-اجتماعی به بیماری­ های مزمن است و کودکی-نوجوانی را دوران مهمی در شکل­ گیری بیماری­ های مزمن می ­داند.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی و ابتلا به بیماری ­های قلبی-عروقی با میانجی­ گری تنظیم هیجان، اجرا شد.
مواد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، در سال 1396 در بخش قلب بیمارستان بوعلی سینای قزوین انجام شد. 205 نفر از میانسالان با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش ­نامه وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی محقق ساخته، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و ابزار خطر 10 ساله بیماری‌های قلبی-عروقی عمومی فرامینگهام بود. داده ­ها با روش تحلیل مسیر، تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج نشان داد تنظیم شناختی منفی هیجان، رابطه وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی و وضعیت قلبی-عروقی را میانجی­ گری می ­کند. اثر مستقیم وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی بر تنظیم شناختی منفی هیجان و اثر مستقیم تنظیم شناختی منفی هیجان بر وضعیت قلبی-عروقی تأیید شد.
نتیجه ­گیری: احتمالاً سیاست­ هایی در جهت بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی دوران رشد و مداخلاتی جهت آموزش تنظیم هیجان کارآمد؛ می­ تواند رشد عوامل خطر بیماری­ های قلبی را متوقف کرده و نقشی بنیادین در پیشگیری از بیماری­ های قلبی داشته باشد.
متن کامل [PDF 201 kb]   (703 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی

فهرست منابع
1. National action plan for prevention and control of non-communicable diseases and the related risk factors in the Islamic Republic of Iran, 2015-2025. Iranian National Committee for NCDs Prevention and Control; 2015. 88-99 [In Persian]
2. A life course approach to health, the implications for training of Embracing. World Health Organization; 2002.
3. Kuh D, Ben-Shlomo Y, Lynch J, Hallaqvist J, Power C. Life course epidemiology. J Epidemiol Community Health 2003; 57(10): 778-83. [DOI] [PubMed]
4. Webba S, Janusa M, Dukua E, Raosa R, Brownellb M, Forerc B, et al. Neighbourhood socioeconomic status indices and early childhood development. SSM Popul Health 2017; 3: 48-56. [DOI] [PubMed]
5. Adler NE, Ostrove JM. Socioeconomic status and health: what we know and what we don't. Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 3-15. [DOI] [PubMed]
6. Pollitt RA, Rose KM, Kaphman JS. Evaluating the evidence for models of life-course socioeconomic factors and cardiovascular outcomes: a systematic review. BMC Public Health 2005; 5: 7. [DOI] [PubMed]
7. Lee M, Mahmud Khan M, Wright B. Is childhood socioeconomic status related to coronary heart disease? Evidence from the Health and Retirement Study (1992-2012). Gerontol Geriatr Med 2017; 3: 2333721417696673. [DOI] [PubMed]
8. Asefzadeh S, Alikhani S, Javadi HR. Socio-economic status and mortality from cardiovascular diseases in. J Qazvin Univ Med Sci 2013; 16(4): 40-6. [In Persian]
9. Pulkki-Raback L, Elovainio M, Hakulinen C, Lipsanen J, Hintsanen M, Jokela M, et al. Cumulative effect of psychosocial factors in youth on ideal cardiovascular health in adulthood: the cardiovascular risk in young Finns Study. Circulation 2015; 131(3): 245-53. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113. 007104. [PubMed]
10. Chen E. Why Socioeconomic status affects the health of children A psychosocial perspective. Curr Dir Psychol Sci 2004; 13(3): 112-5. [DOI]
11. Albert A, Slopen N, Williams DR. Cumulative psychological stress and cardiovascular disease risk: a focused review with consideration of black-white disparities. Curr Cardiovasc Risk Rep 2013; (7): 318-25. [DOI]
12. Poulton R, Caspi A. Commentary: how does socioeconomic disadvantage during childhood damage health in adulthood? Testing psychosocial pathways. Int J Epidemiol 2005; 34(2): 344-5. [DOI]
13. Chen E, Langer DA, Raphaelson YE, Matthews KA. Socioeconomic status and health in adolescents: the role of stress interpretations. Child Dev 2004; 75(4): 1039-52. [DOI] [PubMed]
14. Hasani J, Miraghaie A. The relationship between strategies for cognitive regulation of emotions and suicidal ideation. Contemporary Psychology 2012; 7(1): 61-72. [In Persion]
15. Ghasemzade Nassaji S, Peyvastegar M, Hosseinian S, Mutabi F, Banihashemi S. Effectiveness of cognitive-behavioral intervention on coping responses and cognitive emotion regulation strategies in women. J Behavioral Sciences 2010; 4(1): 35-43. [In Persian]
16. Singh S. Shankar B. Socio-economic status of family as a factor of emotion regulation and well-bing. Indian J Health and Wellbing 2013; 4(8): 1521-4
17. Finkelstein DM, Kubzansky LD, Captiman J, Goodman E. socioeconomic differences in adolescent stress: the role of psychological resources. J Adolesc Health 2007; 40(2): 127-34. [DOI] [PubMed]
18. Bîlc M, Cioară M, Miu AC. Childhood socioeconomic status and emotion regulation difficulties. 6th International Conference on Emotions, Well-being and Health 2016; Tilburg, NL, 21-7.
19. Ahmadi F, Asqar-nejad-Farid A, Borjali M. The comparison of patients suffering from coronary thrombosis with healthy individuals concerning early maladaptive schemas and emotion-regulation strategies. J Behavioral Sciences 2014 8(1): 55-63. [In Persian]
20. Eram S, Hasani G, Moradi A. Comparing of cognitive emotion regulation strategies in patients with coronary artery, implantable cardioverter defibrillator recipients and normal subjects. J Neyshabur Univ Med Sci 2015; 3(3): 29-38. [In Persion]
21. Bahremand M, Alikhani M, Zakiei A, Janjani P, Aghaei A. Emotion risk-factor in patients with cardiac diseases: the role of cognitive emotion regulation strategies, positive affect and negative affect (a case-control study). Glob J Health Sci 2016; 8(1): 173-9. doi: 10.5539/gjhs.v8n1p173. [PubMed]
22. Adler NE, Snibbe AC. The role of psychosocial processes in explaining the gradient between socioeconomic status and health. Curr Dir Psychol Sci 2003; 12: 119-23. [DOI]
23. Baum A, Garofalo JP, Yali AM. Socioeconomic status and chronic stress. Does stress account for SES effects on health? Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 131-44. [DOI] [PubMed]
24. Pearlin LI, Schieman S, Fazio EM Meersman SC. Stress, health, and the life course: some conceptual perspectives. J Health Soc Behav 2005; 46(2): 205-19. [DOI] [PubMed]
25. Matthews KA, Raikkonen K, Gallo L, Kuller LH. Association between socioeconomic status and metabolic syndrome in women: testing the reserve capacity model. Health Psychol 2008; 27: 576-83. doi: 10.1037/0278-6133.27.5.576 [PubMed]
26. Lehman BJ, Taylor SE, Kiefe CI, Seeman TE. Relation of childhood socioeconomic status and family environment to adult metabolic functioning in the CARDIA study. Psychosom Med 2005; 67(6): 846-54. doi: 10.1097/01.psy.0000188443.48405. [PubMed]
27. Morton PM, Turiano NA, Mroczek DK, Ferraro KF. Childhood misfortune, personality, and heart attack: does personality mediate risk of myocardial infarction? J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2018; 73(5): 825-35. [DOI] [PubMed]
28. Wining A, Glymour MM, McCormick MC, Gilsanz P, Kubzansky LD. Childhood psychological distress as a mediator in the relationship between early-life social disadvantage and adult cardiometabolic risk: evidence from the 1958 British Birth Cohort. Psychosom Med 2016; 78(9) 1019-30. doi: 10.1097/PSY. 0000000000000409. [PubMed]
29. Tabachnic B, Fidell L. Using multivariate statistics. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon; 2001. 68-9.
30. Byrne BM. Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming. Routledge Pub; 2010. .
31. Hariri N, Houshiar-Rad A, Zayeri F, Bondarianzadeh D. Association between alternative healthy eating index and 10-year risk cardiovascular diseases in male employees in the public sector in Tehran, 1391. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 8(2): 41-50. [In Persian]
32. Sarafino EP. Health psychology. Translated by: Seyed Mohammsdy Y. 4th ed. Tehran, Roshd pub. 2002. 220-5. [In Persian]
33. Kalat JW. Biological psychology. Translated by: Seyed Mohammadi Y. 9th ed. Tehran. Razan Pub; 2007. 80-5 [In Persion]
34. Vlachakis D, Vlachakis C. Understanding of emotions and cardiovascular related diseases. Peer J Pre Prints 2014; 27: 1-41. [DOI]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb