دوره 21، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 )                   جلد 21 شماره 5 صفحات 25-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، franjkesh@qums.ac.ir
چکیده:   (1024 مشاهده)
زمینه: دیسمنوره اولیه به قاعدگی دردناک بدون علت عضوی گفته می­شود که شایع­ترین نوع درد دوره­ای در زنان در دوره باروری می­باشد. شدت دیسمنوره اولیه تحت تأثیر عوامل متعددی می­باشد.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی شیوع دیسمنوره اولیه و عوامل مؤثر بر آن در دختران 14 تا 18 ساله شهر قزوین انجام شد.
موارد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 به روش خوشه ­ای تصادفی بر روی 400 نفر از دانش­ آموزان مدارس متوسطه قزوین انجام شد. شرایط ورود به مطالعه؛ سن 14 تا 18 سال، داشتن قاعدگی منظم و شرایط خروج از مطالعه؛ استفاده از هر نوع دارو، ابتلا به بیماری­ های مزمن و چرخه­ های قاعدگی نامنظم بود. داده ­ها با استفاده از پرسش ­نامه محقق ساخته شامل؛ اطلاعات فردی- اجتماعی، قاعدگی و زمینه­ های ارثی گردآوری و با آزمون ­های مجذور کای و همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد مورد مطالعه و سن منارک به ترتیب 0/59±16/16 و 1/15±13/06 بود. میانگین طول چرخه قاعدگی و طول مدت قاعدگی به ­ترتیب 9/6±31/02 و 1/26±6/33 روز بود. براساس نتایج، 330 نفر (%82/5) از افراد مطالعه دیسمنوره اولیه داشتند. بین شدت دیسمنوره با مدت قاعدگی (0/007=P)، وزن (0/04=P) و سابقه خانوادگی وجود دیسمنوره (0/001>P) ارتباط آماری معنی­ داری به ­دست آمد.
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج مطالعه شیوع دیسمنوره اولیه در دختران نوجوان بالااست و شدت درد با طول مدت قاعدگی، وزن و سابقه خانوادگی وجود دیسمنوره ارتباط داشت.
متن کامل [PDF 170 kb]   (210 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زنان و زایمان