دوره 21، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 21 شماره 6 صفحات 21-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/qums.21.6.21


XML English Abstract Print


1- ، karbord2003@yahoo.com
چکیده:   (2025 مشاهده)

زمینه:یکی از عوارض شایع در جراحی­ های بی­ حسی نخاعی، لرزش شدید حین و بعد از جراحی می ­باشد که سبب عوارض نامطلوب می­ شود. یکی از داروهایی که سبب کاهش لرز حین جراحی می­ شود کتامین است.
هدف: در این مطالعه تأثیر دوز کتامین در کاهش لرز و شدت آن در جراحی­ های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ­ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در بیمارستان­ های آموزشی (شهید رجایی و ولایت) شهر قزوین در سال 1395 بر روی 355 بیمار که با بی ­حسی نخاعی تحت جراحی­ های ارتوپدی، ارولوژی و عمومی قرار گرفتند انجام شد. بیماران به شکل تصادفی در گروه آزمایش 175  نفر کتامین به مقدار 0/2 میلی­ گرم به ­ازای هر کیلوگرم وزن بدن با پمپ وریدی تزریق و گروه شاهد 180 نفر (دارونما) آب مقطر به مقدار 0/2 میلی­ لیتر به ­ازای هر کیلوگرم وزن بدن با پمپ وریدی تزریق شد. سپس نمره لرز بیماران توسط متخصص بی­ هوشی بر مبنای شاخص مقیاس دیداری در حین جراحی تعیین گردید.
یافته­ ها: از لحاظ شدت لرز و میزان آن، گروه آزمایش با تزریق کتامین به ­طور معنی­ داری کاهش شدت لرز را نشان دادند. همچنین لرز در آقایان و سنین بین 20 تا 40 ساله و جراحی ­های ارولوژی به­ طور معنی­ داری کم ­تر بود.
نتیجه­ گیری: اضافه کردن کتامین به پمپ دارویی بیماران تحت جراحی با بی­حسی نخاعی می­ تواند روش مؤثری برای کنترل شدت لرز حین جراحی باشد.

متن کامل [PDF 170 kb]   (472 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیهوشی

فهرست منابع
1. De White J, Sessler DI. Preoperative Shivering: physiology and pharmacology. Anesthesiology 2002; 96(2): 467-84. [DOI] [PubMed]
2. Bhatnagar S, Saxena A, Kannan TR, Punj J, Panigrahi M, Mishra S. Tramadol for post operative shiverin: a double-blind comparison with pethidine. Anesthesia Intensive Care 2001; 29(2): 149-54. [PubMed]
3. Katyal S, Tewari A, Shivering: Anesthesia considerations. J Anesthesiol Clin Pharmacol 2002; 18(4): 363-76.
4. Mathews S, Al Mulla A, Varghese PK, Radim K, Mumtaz S. Postanesthetic shivering - a new look at Tramadol. Anesthesia 2002; 57(4): 394-8. [DOI] [PubMed]
5. Sagir O, Gulhas N, Topark H, Yucel A, Begec Z, Erosy O. Control of shivering during regional anesthesia: prophylactic Ketamine and Granisetron. Acta Anesthesiol Scand 2007; 51(1): 44-9. [DOI] [PubMed]
6. Misiran K, Aziz FZ. Effectiveness of low- dose Midazolam plus Ketamine in the prevention of shivering during spinal anesthesia for emergency lower limb surgery. South Afr J Anaesth Analg 2013; 19(3): 164-70. [DOI]
7. Dal D, Kose A, Honca M, Akinci SB, Basgul E, Aypar U. Efficacy of prophylactic Ketamine in preventing postoperative shivering. Br J Anaesth 2005; 95(2): 189-92. [DOI]
8. Cattaneo CG, Frank SM, Hesel TW, El-Rahmany HK, Kim LJ, Tran KM. The accuracy and precision of body temperature monitoring methodsduring regional and general anesthesia. Anesth Analg 2000; 90(4): 938-45. [DOI] [PubMed]
9. Tsai YC, Chu KS. A comparison of tramadol, amitriptyline, and meperidine for postepidural anesthetic shivering in parturients. Anesth Analg 2001; 93(5): 1288-92. [DOI] [PubMed]
10. Gangopadhyay S, Gupta K, Acharjee S, Nayak SK, Dawn S, Piplai G. Ketamine, Tramadol and Pethidine in prophylaxis of shivering during spinal anesthesia. J Anaesth Clin Pharmacol 2010; 26(1): 59-63.
11. Kose EA, Honca M, Dal D, Akinic SB, Aypar U. Prophylactic Ketamine to prevent shivering in parturients undergoing cesarean delivery during spinal anesthesia. J Clin Anesth 2013; 25(4): 275-80. [DOI] [PubMed]
12. Pazoki SH, Norouzi A, Shademan AH. Comparison effect of different doses of Ketamine with Pethedine in reducing postoperative shivering after cesarean section. Arak Med Univ J 2009; 12(2): 9-16 [In Persian]
13. Mahoori AR, Valizade Hasanloei MA, Hassani E, Sadighi F. The effect of intravenous low dose ketamine for prevention of shivering after inguinal herniorrhaohy. Urmia Med J 2013; 24(10): 779-84. [In Persian]
14. Sellden E, Lindahl SG. Amino acid-induced thermogenesis reduces hypothermia during anaesthesia and shortens hospital stay. Anesth Analg 1999; 89(6): 1551-6. [DOI] [PubMed]
15. Kelsaka E, Baris S, Karakaya D, Sarihasan B. Comparison of Ondansetron and Meperidine for prevention of shiveringin patients undergoing spinal anesthesia. Reg Anesth Pain Med 2006; 31(1): 40-45. [DOI] [PubMed]
16. Hasannasab B, Banihasham N, Khoshbakht A, ShirKhani Z. Efficacy of prophylactic low dose ketamine in preventing shivering after general anesthesia . J Mazandran Univ Med Sci J 2013; 23(103): 89-93. [In Persian]
17. Kose EA, Dal D, Akincis SB, Saricaoglu F, Aypar U. The efficacy of Ketamine for treatment of postoperative shivering. Anesth Analg 2008; 106(1): 120-2. doi: 10.1213/01. ane.0000296458.16313.7c. [PubMed]
18. Bock M, Motsch J. Postanesthetic shivering. Hospital Pharmacy. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-67035-3_17by M Bock - ‎2001. 42(2). 2007; 424-29.https://doi.org/10.1007/978-4-
19. Ahmed A, Aslam M. Prevention of shivering during lower segment cesarean section; Comparison of prophylactic use of ketamine, and ketamine plus midazolam during spinal anesthesia. Professional Med J 2013; 20(3); 409-15.
20. Yousuf B, Samad K, Ullah H, Hoda MQ. Efficacy of tramadol in preventing postoperative shivering using thiopentone or Propofol as induction agent: A randomized contolled trial. J Anesthesiol Clin Pharmacol 2013; 29(4): 521-5. doi: 10.4103/0970-9185. 119166. [PubMed]
21. Nakasuji M1, Nakamura M, Imanaka N, Tanaka M, Nomura M, Suh SH. Intraoperative small dose of ketamine prevents Remifentanil-induced post anesthesia shivering. Anesth Analg 2011; 113(3): 484-7. doi: 10.1213/ANE. 0b013e318224ac4e. [PubMed]
22. Koeshardiandi M, Margarita N. The effectiveness of ketamine dose 0.25 mg/kg body weight intravenous as a therapy of shivering during spinal anesthesia in section caesaria surgery. Media J Emergency 2011. 1(1): 12.