دوره 21، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 65-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2- دانشگاه تربیت مدرس
3- ، mahdifarzadkia@gmail.com
4- دانشگاه علوم پزشکی قزوین،
چکیده:   (3906 مشاهده)

زمینه: رشد روزافزون جمعیت، شهرنشینی و توسعه اقتصاد سبب افزایش مقدار تولید پسماند در جهان شده است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر آنالیز کمی و کیفی پسماندهای شهر شیراز و مقایسه آن با برنامه­های جهانی جهت بهبود وضعیت مدیریت پایدار پسماند بود.

مواد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 در مناطق 9 گانه شهرداری شیراز با جمعیت 1/549/354 نفر انجام و اطلاعات پایه و اولیه مورد نیاز از سازمان مدیریت پسماند شهر شیراز اخذ شد. سرانه تولید زباله و درصد اجزای تشکیل ­دهنده پسماندهای تولیدی با نمونه ­برداری و انجام آزمایش­ های میدانی براساس دستورالعمل­ های معتبر تعیین گردید. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگراف اسمیرنوف و برای مقایسـه میانگین برحسب نیاز از آزمون­ های تی استیودنت و یومن ویتنی استفاده شد.

یافته­ ها: نرخ تولید پسماند شهر شیراز، 222/65 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 1393 برآورد گردید. آنالیزهای آماری نشان داد که متغیرهای مواد آلی، کاغذ و کارتن، شیشه و فلزات بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته اختلاف معنی­ داری داشتند (0/05P<) در حالی­ که در میزان پلاستیک، منسوجات و ... اختلاف معنی ­داری نداشتند (0/05P>).

نتیجه­ گیری: سرانه پسماند تولیدی شیراز (حدود 600 گرم در روز) مشابه میانگین پسماند شهری در ایران و نزدیک به میانگین نرخ تولید پسماند در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به محتوای بالای مواد آلی در پسماندهای شیراز ضرورت اجرای روش­های کمینه­ سازی تولید و تفکیک پسماندهای خشک و تر بایستی از طرف مردم و شهرداری­ ها مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل [PDF 310 kb]   (805 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی بهداشت محیط