:: دوره 7، شماره 4 - ( پاییز 1382 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 44-48 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در خانم‌های ماشین‌نویس با غیرماشین‌نویس در دو دست غالب و مغلوب
فهیمه کمالی* ، شراره آرمان
چکیده:   (21201 مشاهده)
زمینه : اهمیت قدرت و استقامت اندام فوقانی ، به خصوص دست در انجام کارهای روزمره و مشاغل مختلف بر کسی پوشیده نیست. هدف : مطالعه با هدف مقایسه قدرت و استفامت گرفتن اشیاء در خانم‌های ماشین‌نویس و غیرماشین‌نویس در دو دست غالب و مغلوب انجام شد. مواد و روش‌ها : این مطالعه مورد ـ شاهدی در سال 1378، در دو دست غالب و مغلوب زنان 20 تا 24 ساله شهر شیراز انجام شد. نحوه نمونه‌گیری به صورت راحت و تعداد نمونه‌ها 68 نفر ( 35 نفر ماشین‌نویس و 33 نفر غیرماشین‌نویس ) بودند . به منظور دقت در انجام تحقیق ، افراد بین ساعت 12 تا 16 معاینه شدند . ارزیابی قدرت گرفتن اشیاء با استفاده از دینامومتر و استفامت گرفتن اشیاء (زمان و تعداد) با استفاده از کرنومتر و دست و رز لاستیکی انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مجذور کای ، آنالیز واریانس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها : میانگین قدرت گرفتن اشیاء در دست غالب افراد ماشین‌نویس 80/13 42/71 و در افراد غیرماشین‌نویس 25/14 42/88 کیلوپاسکال و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود . میانگین قدرت گرفتن اشیاء در دست مغلوب به طور معنی‌داری در افراد ماشین‌نویس کمتر از افراد غیرماشین‌نویس بود. در همه افراد مورد مطالعه قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در دست غالب بیشتر از دست مغلوب بود ، به طوری که در دست غالب قدرت گرفتن اشیاء 4 درصد ، تعداد استقامت گرفتن اشیاء 6/4 درصد و زمان استقامت گرفتن اشیاء 5/2 درصد نسبت به دست مغلوب بیشتر بود . قدرت و استقامت گرفتن اشیاء در دو دست غالب و مغلوب با قد رابطه معنی داری نشان داد ، ولی با وزن و شاخص فربهی رابطه معنی داری نداشت . نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که افراد ماشین‌نویس نسبت به افراد غیرماشین‌نویس قدرت گرفتن اشیاء کمتر و استقامت گرفتن اشیاء بیشتری دارند.
واژه‌های کلیدی: گرفتن اشیاء، قدرت، استقامت، ماشین‌نویس
متن کامل [PDF 234 kb]   (2141 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیوتراپی


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( پاییز 1382 ) برگشت به فهرست نسخه ها