دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1385 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 60-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، papoy olfati@yahoo.com
چکیده:   (7582 مشاهده)
زمینه : یکی از شایعترین علل مراجعه زنان به مراکز مراقبتهای بهداشتی، ماستالژی دورهای است که با توجه به ماهیت آن تجویز صحیح دارو اهمیت دارد. هدف : مطالعه به منظور مقایسه اثر درمانی تجویز دو ماهه و چهار ماهه ویتامین E بر ماستالژی دورهای زنان سنین باروری انجام شد. مواد و روشها : در این کارآزمایی بالینی دو سوکور، 150 زن مبتلا به ماستالژی دورهای مراجعه کننده به سه درمانگاه شهرستان قزوین در سال83-1382 به صورت تصادفی به دو گروه مطالعه و شاهد (هر گروه 75 نفر) تقسیم شدند. شدت و مدت درد پستان با استفاده از خط درد و جدول ثبت درد پستان ارزیابی شد. به دو گروه مطالعه و شاهد روزانه دو عدد قرص (200 واحد) ویتامین E و دارونما به صورت خوراکی و جویدنی برای 4 ماه داده شد. پیگیری به صورت دو ماهه و چهار ماهه انجام و شدت و مدت درد پستان و عوارض جانبی تجویز دارو پس از درمان بررسی شد. دادهها با آزمونهای آماری تی، کلموگروف- اسمیرنوف، ویلکاکسون و منویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها : مصرف دو ماهه و چهار ماهه ویتامین E شدت درد پستان دورهای را نسبت به دارونما در گروه شاهد کاهش داد، ولی این کاهش در ماه چهارم معنیدار بود(001/0=p). مصرف دو ماهه و چهار ماهه ویتامین E مدت درد پستان دورهای را نسبت به دارونما در گروه شاهد کاهش داد ولی این کاهش در ماه چهارم معنیدار بود(000/0=p). نتیجهگیری : با توجه به یافتهها و عدم وجود عوارض جانبی، ویتامین E میتواند جایگزین مناسبی برای سایر درمانهای دارویی ماستالژی باشد.
واژه‌های کلیدی: پستان، ماستالژی، ویتامین ای
متن کامل [PDF 163 kb]   (1480 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی