دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1385 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 54-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، bashtian@yahoo.com
چکیده:   (8364 مشاهده)
زمینه : یکی از عوامل مؤثر بر نتایج آزمون بدون استرس که جهت غربالگری سلامت جنین انجام میشود، وضعیت قرارگیری مادر طی انجام آزمون است. اما این که چه وضعیتی موجب کسب نتایج بهتر از این آزمون میشود مورد بحث است. هدف : مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین وضعیت قرارگیری مادر با نتایج آزمون بدون استرس در زنان حامله پرخطر انجام شد. مواد و روشها : این کارآزمایی بالینی بر روی 150 مادر حامله پرخطر با حاملگی تک قلویی بین هفتههای 32 تا 42 بارداری بستری در مرکز آموزشی درمانی الزهرای تبریز در سال 1382 انجام شد. نمونهگیری به روش غیراحتمالی مبتنی بر هدف و جمعآوری دادهها به وسیله فهرست وارسی بود. برای انجام آزمون، اولین بیمار برای وضعیت نیمه نشسته یا خوابیده به پهلوی چپ به طور تصادفی انتخاب شد و سپس مادران به ترتیب ابتدا در وضعیت نیمه نشسته و بعد در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ یا برعکس(در هر وضعیت به مدت ده دقیقه) تحت پایش خارجی جنین قرار گرفتند. دادهها با آزمون مجذور کای و مکنمار تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها : میانگین سن بارداری مادران 67/36 هفته و بیشتر آنها (%3/51) حاملگی اول بودند. بین خصوصیات دموگرافیک و وضعیت قرارگیری مادر با نتایج آزمون بدون استرس ارتباط معنیدار آماری وجود نداشت. نتیجهگیری : با توجه به یافتهها، نتایج آزمون بدون استرس در دو وضعیت نیمه نشسته و خوابیده به پهلوی چپ تفاوت آماری ندارد و میتوان از هر دو وضعیت در این آزمون استفاده کرد.
متن کامل [PDF 141 kb]   (1366 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زنان و زایمان
دریافت: ۱۳۸۷/۶/۹