دوره 15، شماره 2 - ( تابستان 1390 )                   جلد 15 شماره 2 صفحات 48-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس ، erahimi@rose.shirazu.ac.ir
2- گروه تربیت بدنی دانشگاه شیراز
چکیده:   (7539 مشاهده)
زمینه: میزان ابتلا به اضطراب و افسردگی در دو دهه اخیر گسترش یافته است. محققان در جستجوی راه های غیرتهاجمی و دارویی جهت درمان این اختلالها هستندکه از آن میان هاتایوگا به عنوان پزشکی مکمل مورد توجه قرار گرفته است. هدف: مطالعه به منظور مقایسه اثر تمرین های هاتایوگا و آمادگی جسمانی بر اضطراب و افسردگی زنان انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی در سال 1388 بر روی زنان واجد شرایط مراجعه کننده به باشگاه های برگزار کننده یوگا و آمادگی جسمانی شهر شیراز (42 نفر) انجام شد. زنانی که به علت اضطراب و افسردگی به پزشک مراجعه کرده بودند و دارو استفاده نمی کردند، در صورت تمایل وارد مطالعه شدند. این افراد در دو گروه مساوی تحت 24 جلسه تمرین هاتایوگا و آمادگی جسمانی قرار گرفتند. تمرینها به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه90 دقیقه و به مدت دو ماه انجام شدند. به منظورسنجش اضطراب و افسردگی از پرسش‌نامه چند عاملی سنجش افسردگی، اضطراب و فشار روانی استفاده شد. داده ها با آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف، t زوج، یومن‌ویتنی و ویلکاکسون تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سن زنان شرکت کننده در پژوهش3/4± 4/30 سال بود. اختلاف میزان اضطراب و افسردگی قبل و بعد از تمرینها در گروه هاتایوگا معنی دار بود (05/0P<). اما این اختلاف در گروه آمادگی جسمانی معنی دار نبود؛ هر چند کاهش نشان می داد. همچنین نتایج پس آزمون اضطراب و افسردگی در گروه هاتایوگا به طور معنی داری بهتر از گروه آمادگی جسمانی بود (001/0P=). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تمرینهای دو ماهه هاتایوگا و آمادگی جسمانی می توانند به عنوان درمانهای مکمل برای کاهش اضطراب و افسردگی مد نظر قرار گیرند.
متن کامل [PDF 197 kb]   (1988 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تربیت بدنی