دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1397 )                   جلد 22 شماره 3 صفحات 13-22 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bijani B, Qasemi Barqi R, Najjari Alamooti J. Radiologic association between chronic sinusitis and anatomical variations of the nasal cavity. J Qazvin Univ Med Sci. 2018; 22 (3) :13-22
URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2526-fa.html
بیژنی بهزاد، فاسمی برقی رضا، نجاری الموتی ژیلا. بررسی رادیولوژیک ارتباط بروز سینوزیت مزمن با واریاسیون های آناتومیک حفره بینی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1397; 22 (3) :13-22

URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2526-fa.html


1- مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، rqasemibarqi@yahoo.com
3- گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (2431 مشاهده)
زمینه: سینوزیت مزمن به التهاب علامت ­دار مخاط سینوس ­های پارانازال برای حداقل 12 هفته اطلاق می‌شود. عوامل خطرزای متعددی شامل؛ مشکلات ژنتیک، رینیت آلرژیک، ریفلاکس گاستروازوفاژیال، تماس با دود سیگار و واریاسیون­ های آناتومیک در بروز این بیماری نقش دارند. در مطالعات مختلف واریاسیون­ های آناتومیک حفره بینی به ­عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای برای این بیماری مطرح شده‌اند.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین واریاسیون­ های آناتومیک حفره بینی و ابتلا به سینوزیت مزمن انجام شد.
مواد و روش ­ها: این مطالعه مقطعی بر روی 218 نفر از مراجعین بالای 18 سال مشکوک به سینوزیت مزمن در درمانگاه تخصصی بیماری­ های عفونی بیمارستان بوعلی قزوین طی سال­های 1394 تا 1396 صورت گرفت. بیماران براساس تأیید یا عدم تأیید سینوزیت در سی­تی­ اسکن در دو گروه قرار و شیوع متغیرهای زمینه ­ای و واریاسیون­ های آناتومیک در آن­ ها مورد مقایسه قرار گرفت. در تحلیل آماری از آزمون­های مجذور کای و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
یافته‌ها: از 218 نفری که وارد مطالعه شدند در 103 نفر (%47/2) شواهد سینوزیت مزمن در سی­تی­ اسکن وجود داشت. در بررسی آماری ارتباط بین بروز سینوزیت مزمن با کمپلکس اوستئومنتال بسته (0/001 =P) و کونکا بولوزا (0/01 =P) معنی‌دار بود و بین بروز سینوزیت مزمن و انحراف تیغه بینی، انحراف متناقض توربینه میانی، سلول اگرنازی و سلول‌ هالر ارتباط معنی‌داری یافت نشد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه بین وجود بعضی از واریاسیون­ های آناتومیک حفره بینی مانند کمپلکس اوستئومئاتال بسته و کونکابولوزا و بروز سینوزیت مزمن ارتباط آماری معنی­ داری مشاهده شد. تغییرات ایجاد شده در ونتیلاسیون و درناژ طبیعی سینوس ­ها می­ توانند به ­عنوان عاملی برای این همراهی در نظر گرفته شوند.
متن کامل [PDF 162 kb]   (794 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عفونی

فهرست منابع
1. Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA, Lanza DC, Marple BF, Nicklas RA, et al. Rhinosinusitis: Establishing definitions for clinical research and patient care. Otolaryngology Head Neck Surg 2004; 131(6 Suppl): S1-62. doi: 10.1016%2Fj.otohns. 2004.09.067 [PubMed]
2. Brook I. Bacteriology of chronic sinusitis and acute exacerbation of chronic sinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 132: 1099-101. [DOI] [PubMed]
3. Chen Y, Dales R, Lin M. The epidemiology of chronic rhinosinusitis in Canadians. Laryngoscope 2003; 113(7): 1199-205. [DOI] [PubMed]
4. Tan BK, Chandra RK, Pollak J, Kato A, Conley DB, Peters AT, et al. Incidence and associated premorbid diagnoses of patients with chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol 2013; 131(5): 1350-60. [DOI] [PubMed]
5. Shi JB, Fu QL, Zhang H, Cheng L, Wang YJ, Zhu DD, et al . Epidemiology of chronic rhinosinusitis: results from a cross-sectional survey in seven Chinese cities. Allergy 2015; 70(5): 533-9. [DOI] [PubMed]
6. Amiri Andy SA, Sarookhani D, Rezaei Tavirany M. Prevalence of sinusitis in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Der Pharmacia Lettre 2016; 8(5): 31-39.
7. Khorasani M, Kazemi M, Mahmudian P. Maxillary sinusitis in patients referred to Qazvin Qods hospital (2003-2005). J Qazvin Univ Med Sci 2008; 12(3): 74-9. [In Persian]
8. Shadzi S, Balochi M. Halitosis among school boys and girls in Isfahan. J Qazvin Univ Med Sci 1999; 3: 37-42. [In Persian]
9. Hamilos DL. Chronic rhinosinusitis: epidemiology and medical management. J Allergy Clin Immunol 2011; 128(4): 693-707; quiz 8-9. [DOI] [PubMed]
10. Guilemany JM, Alobid I, Mullol J. Controversies in the treatment of chronic rhinosinusitis. Expert Rev Respir Med 2010; 4(4): 463-77. [DOI] [PubMed]
11. Hafidh M, Harney M, Kane R, Donnelly M, Landers R, Smyth D. The role of fungi in the etiology of chronic rhinosinusitis: a prospective study. Auris Nasus Larynx 2007; 34(2): 185-9. [DOI] [PubMed]
12. Madani SA, Hashemi SA, Fazli M, Esfandiar K. Bacteriology in patients with chronic rhinosinusitis in north of Iran (Sari). Jundishapur J Microbiol 2013; 6(8): e7193. [DOI]
13. Torabi MA, Hashemi SM, Abtahi SM, Soheylipoor S, Fazeli A, Shadzi S, Khademi MR. Examination of sensitivity and drug resistance of pathogens in adult chronic rhinosinusitis. IRI Med Assoc J 2008; 26(3): 337-45.
14. Tan BK, Schleimer RP, Kern RC. Perspectives on the etiology of chronic rhinosinusitis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 18(1): 21-6. doi: 10. 1097/MOO.0b013e3283350053. [PubMed]
15. Ryan MW. Diseases associated with chronic rhinosinusitis: what is the significance? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 16(3): 231-6. doi: 10.1097/ MOO.0b013e3282fdc3c5. [PubMed]
16. Kim YS, Kim NH, Seong SY, Kim KR, Lee GB, Kim KS. Prevalence and risk factors of chronic rhinosinusitis in Korea. Am J Rhinol Allergy 2011; 25: 117-21. doi: 10. 2500/ajra.2011.25.3630. [PubMed]
17. Thilsing T, Rasmussen J, Lange B, Kjeldsen AD, Al-Kalemji A, Baelum J. Chronic rhinosinusitis and occupational risk factors among 20- to 75-year-old Danes-A GA(2) LEN-based study. Am J Ind Med 2012; 55(11): 1037-43. doi: 10.1002/ajim. 22074. [PubMed]
18. Tammemagi CM, Davis RM, Benninger MS, Holm AL, Krajenta R. Secondhand smoke as a potential cause of chronic rhinosinusitis: a case-control study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 136(4): 327-34. [DOI] [PubMed]
19. Min JY, Tan BK. Risk factors for chronic rhinosinusitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015; 15(1): 1-13. doi: 10.1097/ ACI.0000000000000128. [PubMed]
20. Ameri A, Eslambolchi A, Bakhshandeh H. Anatomic variants of paranasal sinuses and chronic sinusitis. Iran J Radiol 2005; 2(3,4): 121-4.
21. Walden M, Zinreich SJ, Aygun N. Radiology of the nasal cavity and paranasal sinuses. In: Flint P, Haughey B, Lund V, Niparko J, editors. Cummings Otolaryngology. 6th edn: Philadelphia, USA, Saunders; 2015. 666.
22. Ponikau JU, Winter LA, Kephart GM, Squillace DL, Hershcovitch MD, Moon S, et al. An immunologic test for chronic rhinosinusitis based on free intranasal eosinophilic major basic protein. Int Forum Allergy Rhinol 2015; 5(1): 28-35. doi: 10. 1002/alr.21421. [PubMed]
23. Kubota K, Takeno S, Hirakawa K. Frontal recess anatomy in Japanese subjects and its effect on the development of frontal sinusitis: computed tomography analysis. J Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 44: 21. doi: 10. 1186/s40463-015-0074-6. [PubMed]
24. Nair S. Correlation between symptoms and radiological findings in patients of chronic rhinosinusitis: a modified radiological typing system. Rhinology 2009; 47(2): 181-6. [PubMed]
25. Gregurić T, Baudoin T, Tomljenović D, Grgić M, Štefanović M, Kalogjera L. Relationship between nasal septal deformity, symptoms and disease severity in chronic rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273(3): 671-7. [DOI] [PubMed]
26. Stankiewicz JA, Chow JM. A diagnostic dilemma for chronic rhinosinusitis: definition accuracy and validity. Am J Rhinol 2002; 16(4): 199-202. [DOI] [PubMed]
27. Mozafarinia K, Esmailzadeh J, Fahimi F, Alebooye Z. Survey of relative frequency of signs and symptoms of chronic sinusitis and evaluation of their correlation with computed tomography scan results. Iran J Otorhinolaryngol 2007; 19(47): 15-21. [In Persian]
28. Fadda GL, Rosso S, Aversa S, Petrelli A, Ondolo C, Succo G. Multiparametric statistical correlations between paranasal sinus anatomic variations and chronic rhinosinusitis. Acta Otorhinolaryngol Ital 2012; 32(4): 244-51. [PubMed]
29. Aramani A, Karadi RN, Kumar S. A study of anatomical variations of osteomeatal complex in chronic rhinosinusitis patients-CT findings. J Clin Diagn Res 2014; 8(10): KC01-4. [DOI] [PubMed]
30. Stallman JS, Lobo JN, Som PM. The incidence of concha bullosa and its relationship to nasal septal deviation and paranasal sinus disease. AJNR Am J Neuroradiol 2004; 25(9): 1613-8. [PubMed]
31. Shpilberg KA, Daniel SC, Doshi AH, Lawson W, Som PM. CT of anatomic variants of the paranasal sinuses and nasal cavity: poor correlation with radiologically significant rhinosinusitis but importance in surgical planning. AJR Am J Roentgenol 2015; 204(6): 1255-60. [DOI] [PubMed]
32. Arslan G, Karaali K. Concha bullosa and nasal septal deviation. AJNR Am J Neuroradiol 2005; 26(7): 1882.
33. Mamatha H, Shamasundar NM, Bharathi MB, Prasanna LC. Variations of ostiomeatal complex and its applied anatomy: a CT scan study. Indian J Sci Technol 2010; 3(8): 904-7.
34. Sarna A, Hayman LA, Laine FJ, Taber KH. Coronal imaging of the osteomeatal unit: anatomy of 24 variants. J Comput Assist Tomogr 2002; 26(1): 153-7. [DOI] [PubMed]
35. Wadhwa S, Sharma N, Garg U, Dutta P. Concha bullosa: types and relationship with chronic sinusitis. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2017; 3(3): 482-5. [DOI]
36. Balikci HH, Gurdal MM, Celebi S, Ozbay I, Karakas M. Relationships among concha bullosa, nasal septal deviation, and sinusitis: Retrospective analysis of 296 cases. Ear Nose Throat J 2016; 95(12): 487-91. [PubMed]
37. Nouraei SA, Elisay AR, Dimarco A, Abdi R, Majidi H, Madani SA, et al. Variations in paranasal sinus anatomy: implications for the pathophysiology of chronic rhinosinusitis and safety of endoscopic sinus surgery. J Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 38(1): 32-7. [PubMed]
38. Ozcan KM, Selcuk A, Ozcan I, Akdogan O, Dere H. Anatomical variations of nasal turbinates. J Craniofac Surg 2008; 19(6): 1678-82. doi: 10.1097/SCS. 0b013e318188a29d. [PubMed]
39. Elsherif AA, Elsherif A. Some anatomic variations of the paranasal sinuses in patients with chronic sinusitis: a correlative CT study to age and sex. Al-Azhar Assiut Med J 2006; 4(3): 1-15.
40. Wani AA, Kanotra S, Lateef M, Ahmad R, Qazi SM, Ahmad S. CT scan evaluation of the anatomical variations of the ostiomeatal complex. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 61(3): 163-8. doi: 10.1007/ s12070-009-0059-8. [PubMed]
41. Al-Qudah MA. Anatomical variations in sino-nasal region: A computer tomography (CT) study. Jordan Med J 2010; 44(3): 290-7.
42. Kantarci M, Karasen RM, Alper F, Onbas O, Okur A, Karaman A. Remarkable anatomic variations in paranasal sinus region and their clinical importance. Eur J Radiol 2004; 50(3): 296-302. doi: 10.1016/j.ejrad. 2003.08.012. [PubMed]
43. Alkire BC, Bhattacharyya N. An assessment of sinonasal anatomic variants potentially associated with recurrent acute rhinosinusitis. Laryngoscope 2010; 120(3): 631-4. [DOI] [PubMed]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb